'.$meta.' Mechanika Ośrodków Ciągłych
'); include('wyklady.php'); switch(@$_GET['page']) { case 'mapa': echo($tresci); break; case 'litera': echo($litera); break; case 'enter': echo($nawwpr.$wprowadzenie.$nawwpr.'
'); break; case '1': echo($nawigacja0.$tresci); break; case '2': echo($naw.$a2.$naw.'
'); break; case '3': echo($naw.$a3.$naw.'
'); break; case '4': echo($naw.$a4.$naw.'
'); break; case '5': echo($naw.$a5.$naw.'
'); break; case '6': echo($naw.$a6.$naw.'
'); break; case '7': echo($naw.$a7.$naw.'
'); break; case '8': echo($naw.$a8.$naw.'
'); break; case '9': echo($naw.$a9.$naw.'
'); break; case '10': echo($naw.$a10.$naw.'
'); break; case '11': echo($naw.$a11.$naw.'
'); break; case '12': echo($naw.$a12.$naw.'
'); break; case '13': echo($naw.$a13.$naw.'
'); break; case '14': echo($naw.$a14.$naw.'
'); break; case '15': echo($naw.$a15.$naw.'
'); break; case '16': echo($naw.$a16.$naw.'
'); break; case '17': echo($naw.$a17.$naw.'
'); break; case '18': echo($naw.$a18.$naw.'
'); break; case '19': echo($naw.$a19.$naw.'
'); break; case '20': echo($naw.$a20.$naw.'
'); break; case '21': echo($naw.$a21.$naw.'
'); break; case '22': echo($naw.$a22.$naw.'
'); break; case '23': echo($naw.$a23.$naw.'
'); break; case '24': echo($naw.$a24.$naw.'
'); break; case '25': echo($naw.$a25.$naw.'
'); break; case '26': echo($naw.$a26.$naw.'
'); break; case '27': echo($naw.$a27.$naw.'
'); break; case '28': echo($naw.$a28.$naw.'
'); break; case '29': echo($naw.$a29.$naw.'
'); break; case '30': echo($naw.$a30.$naw.'
'); break; case '31': echo($naw.$a31.$naw.'
'); break; case '32': echo($naw.$a32.$naw.'
'); break; case '33': echo($naw.$a33.$naw.'
'); break; case '34': echo($naw.$a34.$naw.'
'); break; case '35': echo($a35.'
'); break; default: echo($home); break; } ?>