Strona główna
Wykłady
Ćwiczenia
Mapa strony
 
 
  A A A
• Podstawowe definicje górnicze  
• Technologia odkrywkowej eksploatacji złóż  
• Technologia otworowej eksploatacji złóż  
     
 

Technologia odkrywkowej eksploatacji złóż

• Struktura logiczna modelu kopalni Procesy technologiczne
• Procesy technologiczne
• Definicje • Odwadnianie • Transport
• Udostępnienie i eksploatacja • Zwałowanie
  • Urabianie • Rekultywacja

Separator
Urabianie

• Charakterystyka technologii urabiania skał
• Mechaniczne urabianie skał
• Urabianie skał materiałami wybuchowymi

Charakterystyka urabiania skał

Sposoby urabiania skał:
- ręczne,
- mechaniczne,
- materiałami wybuchowymi,
- hydrauliczne,
- metodami specjalnymi.

Podatność skał na urabianie

Podział ogólny skał:
- okruchowe,
- spoiste,
- zwięzłe.

Podatność skał na urabianie zależy przede wszystkim od cech fizycznych i mechanicznych własności skał.
Podatność urabiania skał zwięzłych za pomocą materiałów wybuchowych zależy także od cech masywu skalnego (calizny), który może mieć liczne nieciągłości (spękania, szczeliny, uławicenia).
Charakterystykę masywu przeprowadza się przez pomiar w nim prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych podłużnych i poprzecznych.

Klasyfikacja zwięzłości skał według Protodiakonowa

Klasyfikacja zwięzłości

gdzie:
Rc - wytrzymałość skały na ściskanie, [kG/cm2],
(10 kategorii + r podkategorie)
(I-X, IIIa, IVa, Va, VIa)

Podatność skał zwięzłych na urabianie materiałami wybuchowymi zależy od tzw. gęstości akustycznej, szczelinowatości, bloczności, itp.

Gęstość akustyczna jest definiowana jako:

Gęstość akustyczna

gdzie:
p - gęstość ośrodka (skały), [kg/m3],
vp - prędkość fali podłużnej, [m/s].

Przy projektowaniu odstrzału należy wziąć pod uwagę różnice w Aa dla próbek i dla calizny. Gęstość akustyczna dla różnych skał kształtuje się następująco:

Aa < 5x106 [kg/m2s]; (skały luźne, miękkie),
Aa = 5x106-15x106 [kg/m2s]; (skały spękane, twarde),
Aa > 15x106 [kg/m2s]; (skały monolityczne).

 
     
 
Strona główna Wykłady Ćwiczenia Mapa strony
Zgodność z XHTML 1.0 Zgodność z CSS 1.0
Akademia Górniczo-HutniczaWydział Górnictwa i GeoinżynieriiCentrum e-Learningu AGH