A A A

Konfiguracja PHP

Konfiguracja rozszerzeń

Windows

Archiwum zawierające PHP przeznaczone dla systemu Windows, zawiera pewną ilość skompilowanych rozszerzeń, które domyślnie są wyłączone. W razie potrzeby posiadamy możliwość włączenia danego rozszerzenia, operacja taka sprowadza się do edycji pliku php.ini

następnie wyszukanie sekcji Dynamic Extensions.

Dodanie rozszerzenia krok po kroku :

wyszukujemy sekcję Dynamic Extensions w pliku php.ini

tu powinien być obrazek

sekcja Dynamic Extensions

poniżej znajduje się lista rozszerzeń w postaci extension=nazwa_biblioteki , jeżeli przed danym rozszerzeniem znajduje się średnik znaczy to że jest ono zakomentowane, tak więc nie zostanie włączone.

tu powinien być obrazek

lista rozszerzeń, odblokujemy php_gd2.dll
moduł odpowiedzialny za obsługe obrazków

Usunięcie średnika powoduje odkomentowanie więc włącza rozszerzenie.

tu powinien być obrazek

Włączony moduł php_gd2.dll

Popularne moduły

 • extension=php_gd2.dll - obsługa obrazków
 • extension=php_mysql.dll - komunikacja z bazą MySQL, starsze skrypty
 • extension=php_mysqli.dll - j/w
 • extension=php_pdo.dll - - komunikacja z bazą MySQL, nowsze skrypty
 • extension=php_pdo_mysql.dll - j/w

Unix/Linux

Aby dodać rozszerzenie dla PHP zainstalowanego ze źródła należy, należy wywołać polecenie configure podając nazwę rozszerzenia które chcemy dodać. Obowiązuje schemat

 • Dla rozszerzeń wymagających zewnętrznej biblioteki :       --with-(nazwa_rozszerzenia)
 • Dla rozszerzeń nie wymagających zewnętrznej biblioteki : --enable-(nazwa_rozszerzenia)

Przykładowe opcje do konfiguracji :

 • --with-apxs2 : włącza obsługę Apache wersji 2.0 i wyższej
 • --with-mysql : obsługa MySQL
 • --with-mysqli : j/w dla wersji 4.1 i wyższe
 • --enable-soap : obsługa protokołu SOAP
 • --with-gd : obsługa biblioteki graficznej GD

Przykład konfiguracji PHP z obsługą Apache 2.0, MySQL i SOAP, w przypadku bibliotek zewnętrznych podajemy ich położenie.


  ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2bin/apxs
        --enable-soap
        --with-mysql=/usr/local/mysq
  

Konfiguracja systemu

Plik konfiguracyjnego php.ini posiada wszystkie dostępne ustawienia. Tak więc za jego pomocą możemy dostosować PHP do swoich potrzeb. Ustawiamy w nim poziom obsługi błędów, katalog w którym PHP ma szukać rozszerzeń, miejsce gdzie mają przechowywane być zmienne sesji i wiele innych.

Zmiana opcji polega na znalezieniu odpowiedniej opcji, zmiana jej wartości na pożądaną przez nas, ewentualnie odkomentowaniu/zakomentowaniu danej opcji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Komenatrze tworzone są znakiem średnika, obowiązują do końca lini, zdejmujemy je usuwając średnik.

Wartości opcji możemy łączyć operatorami logicznymi takimi jak LUB (&), I (|), NEGACJA BITOWA (~), NEGACJA BOOLEANOWSKA (!).

Każda opcja posiada obszerny opis wartości jakie może przyjmować.

Oto przykład zmiany poziomu obsługi błędów, chcemy by PHP reagował na wszystkie błędy i wyświetlał ich treść.

Najpierw poszukujemy sekcji odpowiedzialnej za raportowania błędów

tu powinien być obrazek

sekcja Obsługi błedów
opisana zostaje opcja error_reporting z wartościami jakie może przyjąć
na czerowono podkreślona aktualnie wpisana wartość

Zmianiamy wartość opcji error_reporting, By PHP reagowało na wszelkie błędy musimy wpisać wartość - E_ALL | E_STRICT

tu powinien być obrazek

error_reporting - wartość E_ALL |

Następnie ustawić należy sprawdzic display_error czyli pokazywanie błędów

tu powinien być obrazek

opis i możliwe wartości dla display_error
display_error wyłączone - off

tu powinien być obrazek

display error po zmianie

Zachowujemy zmiany

«     »