A A A

Programowanie obiektowe

Dział ten omawia obiektowe aspekty języka PHP. Wychodzi naprzeciw wymaganiom ówczesnych technologii internetowych. Wymagają one stron skalowanych, łatwych w obsłudze i konserwacji. Programowanie obiektowe spełnia wszystkie te wymagania, stając się powszechnym standardem. Po lekturze tego działu powinniśmy swobodnie poruszać się po obiektowym świecie PHP.

Dodatkowo lekcje okraszone są quizem sprawdzającym wiedze jak i zadaniami pozwalającymi w praktyczny sposób sprawdzić swoje umiejętności.

«     »