Petrografia skał magmowych

Geneza skał magmowych

W tym dziale użytkownik może zapoznać się z procesem powstawania skał magmowych.

Własności magm: czym charakteryzują się poszczególne typy magm, jakie są ich właściwości chemiczne oraz fizyczne.

Procesy, którym ulega magma aż do wykrystalizowania wszystkich minerałów czyli do momentu powstania skał magmowych.

Magma to nie to samo co lawa. Magma to stop krzemianowy, który powstaje we wnętrzu Ziemi.  Dopiero w momencie, w którym wydostanie się na powierzchnię Ziemi nazywany jest lawą wulkaniczną.

Skały magmowe, ze względu na warunki w jakich powstały dzielimy na:

  1. - Skały plutoniczne (głębinowe): powstają w wyniku powolnej krystalizacji magm wgłębi Ziemi.
  2. - Skały wulkaniczne (wylewne): powstają w wyniku szybkiego zestalenia się lawy wulkanicznej na powierzchni Ziemi.

Trzeba zauważyć, że z tej samej magmy mogą powstawać skały plutoniczne oraz wulkaniczne, dlatego większość skał głębinowych ma swój odpowiednik wulkaniczny (wylewny). Ze względu na ten fakt skały magmowe opisuje się w grupach (nazywanych często klasami), w których skała głębinowa i jej odpowiednik wylewny posiadają zbliżony skład chemiczny i mineralny (ponieważ powstały z takiej samej magmy) lecz różnią się przede wszystkim budową wewnętrzną.

Skały magmowe mogą ulegać takim procesom jak wietrzenie (które może prowadzić do powstawania skał osadowych) oraz metamorfizm (prowadzi do powstawania skał metamorficznych).

autor: Wlodi Poprawny CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.