algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Ogólna koncepcja algorytmów genetycznych.

Algorytmy genetyczne stanowią podgrupę algorytmów ewolucyjnych. Są to algorytmy poszukiwania oparte na mechanizmach doboru naturalnego oraz dziedziczności. Oznacza to, iż wykorzystujemy ewolucję aby poprzez operatory (mutacje i krzyżowanie) otrzymać z niemal losowych danych to co będziemy uważać za poprawne. AG pracują na zakodowanej formie rozwiązań oraz na całej populacji rozwiązań. Bazują tylko na funkcji celu (nie musi być ona ciągła ani różniczkowalna, ani także być funkcją analityczną).

Funkcja celu (dopasowania, zapłaty, wypłaty):

  1. Generowanie populacji losowej (czysto losowo lub deterministycznie)
  2. Reprodukcja i selekcja na podstawie funkcji celu
  3. Mutacje - drobne zaburzenia kodów reprezentujących nasze rozwiązania

Algorytmy genetyczne zalicza się go do grupy algorytmów heurystycznych.