algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Skalowanie funkcji przystosowania.

f' = af + b

średni współczynnik dostosowania nowej:

f'arg = farg

f'max = Cmod farg


Kąt nachylenia prostej powyżej 45° zwiększa presję selekcyjną.

farg = a f'arg + b

Cmod farg = a fmax + b

0=a fmin + b

$ a = f_{arg} \cdot \frac{1-C_{mod}}{f_{arg} - f_{max}}$

$a = f_{arg} \cdot \frac{1}{f_{arg} - f_{min}}$

b = farg (1 - a)

Cmod - reguluje presję selekcyjną, jeżeli Cmod = 1 to brak presji.