algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Geometryczna interpretacja schematów.

[IMG]:Geometryczna interpretacja AG.

Rozważając ciągi i schematy o długości równej trzy nietrudno jest przedstawić przestrzeń poszukiwań w postacji graficznej.

  • Punkty - ciągi kodowe lub schematy rzędu 3;
  • Linie proste - schematy rzędu 2;
  • Płaszczyzny - schematy rzędu 1;
  • Cała przestrzeń - schemat rzędu 0;

Takie rozumowanie przenosi się do przestrzeni o większej liczbie wymiarów.

Pracujac na schematach pracujemy na całych podrzestrzeniach rozwiązań.