algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Sprawdź swoją wiedzę.

W tym dziale zamieszczono kilka prostych zadań z ich rozwiązaniami

Zad.1

Obliczyć dolne ograniczenie prawdopodobieństwa przeżycia poniższych schematów przy krzyżowaniu:
H1 = 1*********1
H2 = ****10*****
H3 = 11*********
H4 = ***111*****
H5 = ****1*0****
H6 = **1***1*0*
Zakładamy, że ciągi są 11-pozycyjne, a punkt krzyżowania wybierany jest losowo.

pokaż rozwiązanie

Zad.2

Niech x1=7, x2=8, x3=13 reprezentują trzy rozwiązania w przestrzeni fenotypów. X1, X2 i X3 będą zaś osobnikami w przestrzeni genotypów kodowanych binarnie, natomiast X1*, X2*,X3* będą osonikami w przestrzeni genotypów kodowanych według kodu Graya. Obliczyć i uszeregować odległościkażdej pary rozwiązań w każdej z przestrzeni ( pm=0.2). Zastanowić się jaknametrykę przestrzeni genotypów wpływa wartość pm ?
pokaż rozwiązanie

Zad.3

Rozważmy trzy ciągi kodowe: A1=11101111, A2=00010100, A3=01000011 oraz sześć schematów H1=1******* , H2=0*******, H3=******11, H4=**0**00*, H5=1******1, H6=1110**1*. Które schematy pasują do których ciągów? Podaj rząd, rozpiętość i rozmiar każdego z tych schematów. Oszacuj prawdopodobieństwo przeżycia przy mutacji każdego z tych schematów dla prawdopodobieństwa mutacji pm=0,001. Oszacuj prawdopodobieństwo przeżycia schematów przy krzyżowaniu dla prawdopodobieństwa krzyżowania Pc=0,85.
pokaż rozwiązanie

Zad.4

Roważmy funkcję dostosowania f(x) określoną w przestrzeni ciągów czterobitowych, której wartość równa jest liczbie jedynek w kodzie chromosomu. Poniższa tabela zawiera trzy pokolenia powstałe w AG:

PokolenieOsobniki
0 1001110001100011
1 1101110101110111
2 1001110111111111

Obliczyć zbieżność on-line i off-line po każdym pokoleniu.

pokaż rozwiązanie


Zad.5

Dwa ciągi kodowe: A1=10011011 i A2=00110101 podlegają krzyżowaniu ze sobą, przy czym punkt krzyżowania wybierany jest losowo. Oblicz prawdopodobieństwo przeżycia poniższych schematów w tym procesie: H1=10******, H2=**0***1*, H3=**0****1,H4=***1***1, H5=**11**11.
pokaż rozwiązanie