algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Diploidalny aparat genetyczny.

Chromosomy haploidalne - o pojedynczej nici.

Chromosomy diploidalne - o podwójnej nici.

Genotyp posiada dwa geny - recysywny i dominujący.

Geny (allele) zostają zapisane, ale nie ulegają ekspresji. Ma to senes tam gdzie ważna jest pamięć układu, zatem w układach dynamicznych: procesy optymalizacji, sterowania.

Gen modyfikatora - mówi co będzie dominujące na danej pozycji.

M - kiedy 0 jest dominujące nad 1.

Mm, mM, Mm - 0 dominuje nad 1.

mm - 0 recesywne.

Jednak taka implementacja jest kosztowna.

Trialleliczny - wartości przyjmowane przez gen 0, 1, 2

0 to 0

1 to 1

2 to dominująca 1

Jak ustalać co dominuje?

Dominacja ustalana jest dla wszytskich genów w zależności od dominacji 1 i 0 na danej pozycji. Jednak może to ulegać zmianom.

Posiadamy schemat ekspresji, który może ulegać zmianom

Zatem:

Diploidalność - pozwala nie zmniejszając efektywności pozostawić różnorodność populacji.