algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Hipoteza cegielki.

Dobrze dostosowane schematy niskiego rzędu i o małej rozpiętości zwane cegiełkami są nieustannie wybierane, zestawiane i powielane tworząc ciągi kodowe o potencjalnie wyższym przystosowaniu.

Algorytmy genetyczne działają, bo kawałki są umieszczane i powielane tak, by wybrać optymalne rozwiązanie.