algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Specjalne operatory genetyczne.

Operator inwersji - znaczenie genu wiąże się z pozycją. Inwersja - porządek genów.

Inwersja nie wpływa na funkcję dostosowania, więc nie ulega ona presji selekcyjnej.

Operator inwersji liniowo-bocznej
tutaj wzorek

Nie wpływa on na funkcję dopasowania.

Krzyżowanie

Kojarzenie według wzorca

tutaj text

Kojarzenie według lepszego wzorca

- z lepszą funkcją dopasowania.

Sposoby krzyżowania:

 1. PMX (Partially Matched Crossover)
  A=984|567|1320           A'=---|230|----
  B=871|230|9546           B'=---|567|----

  Przechodzimy teraz z osobnika A→A' oraz B→B' w sposób pokazany poniżej:
  A = 9 8 4 | 5 6 7 | 1 3 2 0
  A = 9 8 4 | 2 6 7 | 1 3 5 0
  A = 9 8 4 | 2 3 7 | 1 6 5 0
  A = 9 8 4 | 2 3 0 | 1 6 5 7

  Przypadek złośliwy
  B = 8 7 1 | 2 3 0 | 9 5 4 6
  B = 8 7 1 | 5 3 0 | 9 2 4 6
  B = 8 7 1 | 5 6 0 | 9 2 4 3
  B = 8 0 1 | 5 6 7 | 9 2 4 3
 2. OX (Order Crossover)
  lewy | - zatrzymuje .
  prawy | - zatrzymuje cyfry

  A→A'
  A = 9 8 4 | 5 6 7 | 1 . . .
  A = 8 4 5 | 6 7 . | 1 . . 9
  A = 4 5 6| 7 . . | 1 . 9 8
  A = 5 6 7 | . . . | 1 9 8 4
  A' = 9 8 4 | 2 3 0 | 1 6 5 7
 3. CX (Cycle Crossover) ustalamy osobnika wiodącego jako B

  A = 9 8 2 1 7 4 5 0 6 3
  B = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

  A = 1 8 2 1 7 4 5 0 9 3
  B = 9 2 3 4 5 6 7 8 6 0

  A = 1 8 2 1 7 4 5 0 9 3
  B = 9 2 3 4 5 6 7 8 6 0

  A = 1 8 2 1 7 6 5 0 9 3
  B = 9 2 3 4 5 4 7 8 6 0

  A = 1 8 2 4 7 6 5 0 9 3
  B = 9 2 3 1 5 4 7 8 6 0