algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Selekcja sterowana czasem życia.

x - osobnik

l(x) - czas życia, ile pokoleń będzie żył dany osobnik, pełni rolę nacisku selekcyjnego.

$ \frac{l(x) - l(Y)}{f(x) \cdot f(Y)}$

Presja jest tym większa im większy jest ten stosunek.

Rozwiązanie problemu najlepszych:

$ l(x) = l_{min} + \frac{l_{max} - l_{min}}{f_{max}- f_{min} } \cdot (f(x) - f_{min})$

$ l(x) = min [l_{max},l_{min} + \frac{l_{arg}- l_{min}}{f_{arg} - f_{min} } \cdot (f(x) - f_{min})]$

II sposób

Funkcja biliniowa


$l(x)= \left\{ \begin{array}{lll} l_{min} + \frac{l_{arg}-l_{min}}{f_{arg}-f_{min}}\cdot \Big(f(x)-f_{min}\Big) & gdy & f(x) \lt f_{arg} \\ l_{arg} + \frac{l_{max}-l_{arg}}{f_{max}-f_{arg}}\cdot \Big(f(x)-f_{arg}\Big) & gdy & f(x) \geq f_{arg} \end{array}$

farg, l arg - funkcje liniowe na podstawie ile pokoleń wstecz. Im mniej osobników tym presja większa.