algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Twierdzenie o schematach.

Oczekiwana liczba reprezentantów schematu H w następnym pokoleniu, otrzymanym w wyniku reprodukcji, krzyżowania i mutacji, spełnia następującą nierówność:


$ m(H,t+1) \geq m(H,t)\cdot \frac{f(H)}{\overline f}\cdot [1-p_c\frac{\delta(H)}{l-1}-o(H)\cdot p_m]$

Z powyższego wypływają bardzo ważne wnioski, w postacji podstawowego twierdzenia algorytmów genetycznych.

Twierdzenie o schematach: Wąskie schematy, niskiego rzędu i dobrze dostosowane rozprzestrzeniają się w kolejnych pokoleniach w sposób wykładniczy.