algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Operatory genetyczne.

Przestrzeń chromosomów wraz ze zdefinowanymi operatorami musi być spójna. Operatory powinny być tak zdefiniowane, aby z jednego chromosomu w drugi można było przejść za pomocą operatora krzyżowania i mutacji.

Obciążoność chromosomu - przy braku nacisku selekcyjnego operatory preferują pewne chromosomy kosztem innych.

Operatory wymieniające (punktowe)
Są to operatory obciążone. Ale przestrzeń jest spójna.
$ A[a_1\ldots a_k|a_{k+1}\ldots a_n]$ $\quad i \quad$ $ B[b_1\ldots b_k|b_{k+1}\ldots b_n]$
$ \Downarrow $
$B'[b_1\ldots b_k|a_{k+1}\ldots a_n] $ $\quad i \quad$ $ A'[a_1\ldots a_k|b_{k+1}\ldots b_n] $

Krzyżowanie.

Krzyżowanie dwupunktowe
Są to operatory obciążone. Ale przestrzeń jest spójna.
$A[a_1\ldots a_k|a_{k+1}\ldots a_l|a_{l+1}\ldots a_n] $
$B[b_1\ldots b_k|a_{k+1}\ldots a_l|a_{l+1}\ldots a_n] $

Krzyżowanie równomierne
Jest to operator nieobciążony.
$A[a_1\ldots a_n] \quad i \quad B[b_1\ldots b_n] \quad \Rightarrow \quad C[c_1\ldots c_n]$
$C_i = \left\{ \begin{array}{ll} a_i & r_m < p_m^\ast \\ b_i & \end{array} $
gdy $p_m=\frac{1}{2}$ to operator nie jest obciążony

Krzyżowanie uśredniające
$A[a_1\ldots a_n] \quad i \quad B[b_1\ldots b_n] \quad \Rightarrow \quad C[c_1\ldots c_n]$
$ c_i=a_i+rnd(b_i-a_i) $
$ d_i=b_i+a_i-c_i) $

Mutacje.

Mutacje bitowe
$a_i = \left\{ \begin{array}{ll} 1-a' & rnd < p_m \\ a' & rnd \geq p_m \end{array} $

Mutacja rzeczywistoliczbowa:
$ a'=a+rnd_{Gauss}$
$ a'=a+[2\delta \cdot rnd_{Rownomierny} \delta ]$
$ a'=a_min+rnd[a_{max}-a_{min}]$