algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Przeszukiwanie lokalne.

Problem zapobiegania przedwczesnej zbieżności.

  1. Szukamy rozwiązania (wyniku mutacji), np. za pomocą gradientu. Bardzo często zostawia się tradycyjną mutację, co którąś funkcję przeszukujemy.
  2. W wyniku przeszukiwania Y otrzymujemy osobnika X, wyliczamy dla niego funkcję dostosowania f(x).

    Następnie możemy dalej użyć X, ale pamiętać Y jako np. rozwiązanie:
    • Jeżeli f(Y)>f(x) x' = Y , Y uczestniczy nadal w ewolucji.
    • x=X f(x) = f(Y) zastępujemy funkcje dostosowania.

Podsumowując:

Nie ma jasnego wpływu na algorytm genetyczny, mówi się, że poddanie 5%-10% populacji takiej opercaji poprawia wyniki.