algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Terminologia

Poniżej podstawowe definicje z którymi należy zapoznać się przed dalszą lekturą strony.

  • Osobnik - pojedyncza propozycja rozwiązania problemu.
  • Populacja - zbiór osobników, na których operuje algorytm.
  • Fenotyp - określa jak geny ulegają ekspresji; rozwiązanie, które można znaleźć w przestrzeni rozwiązań;
  • Genotyp - cała struktura opisująca zakodowane rozwiązanie, jest informacją dzieniczoną jaką posiada każdy osobnik;
  • Chromosom - sam zapis, część genomu
  • Gen - koduje pojedynczą cechę, pojedyncza cecha, znak(niekoniecznie pojedynczy) w ciągu kodowym, przechowuje elementarne informacje;
  • Allel - wariant cechy, możliwa wartość pojedynczego genu;
  • Locus - pozycja w ciągu (np. drugi gen - locus 2);
  • Epistaza - nieliniowość w układzie genów;