algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Tradycyjne metody optymalizacji.

Za tradycyjne metody uważać możemy metody analityczne. Charakterystyka:

  • pośrednie - przy pomocy krajobrazu dopasowania - funkcji jedno-, dwu- i trójwymiarowych.
  • metoda gradientowa - wspinaczki górskiej po najbardziej stromym zboczu.
  • metody enumeratywne - przeglądamy całą przestrzeń rozwiązań.
  • metody losowe.

AG pozwalają znaleźć przynajmniej dostatecznie dobre rozwiązanie.

  • nie przetwarzają parametrów rozwiązań, ale ich zakodowaną postać.
  • nie startujemy z pojedynczego punktu tylko z całej populacji rozwiązań.
  • korzystamy z funkcji celu bez pochodnych funkcji, funkcja celu może być funkcją dyskretną.
  • algorytmy genetyczne są algorytmami probabilistycznymi.