algorytmygenetyczne » informaja o konkursie | test umiejętnoci | kontakt  


Specjalne motody kodowania.

Kodowanie macierzowe

Dzielimy macierz pionowo lub poziomo, a następnie zamieniamy miesjcami. Rysujemy graf, gdzie:

  • kolumny - określają dokąd wchodzi połączenie.
  • wiersze - określają dokąd wychodzi połączenie.

Formuły matematyczne

Formuły matematyczne przedstawiane za pomocą drzewa

Mutacja - to zmiana wartości węzła terminalnego.

Krzyżowanie - to cięcie na gałęzi drzewa i zamiana jego fragmentów, zatem drzewa szybko się rozrastają.

Kodowanie kaskadowe

Długości chromosomów są różne.

Wprowadzamy dodatkowe operacje: ekspansji, kontrakcji.

Ekspansja - dodanie przypadkowego ciągu.

Kontrakcja - wyrzycamy jeden gen.