print
A A A

RUP

RUP jest metodologią tworzenia oprogramowania powiązaną ze spiralnym modelem cyklu życia oprogramowania oraz z wcześniejszymi metodami, które legły u podstaw powstania języka UML (OMT, OOSE). Definiuje szkielet postępowania, który należy dostosować do uwarunkowań konkretnego projektu programistycznego. Powstał na bazie analizy najczęstszych przyczyn niepowodzeń istniejących procesów wytwarzania oprogramowania. Oparty jest o pewne podstawowe zasady oraz fazy wytwarzania oprogramowania.

Zasady RUP:

 • iteracyjne i przyrostowe tworzenie oprogramowania; sterowane ryzykiem i priorytetami, ułatwiające integrację całości kodu i dostosowanie do zmieniających się wymagań
 • zarządzanie wymaganiami; we współpracy z klientem i w oparciu o przypadki użycia
 • stosowanie architektury opartej na komponentach
 • graficzne modelowanie oprogramowania; różne perspektywy spojrzenia na system, użycie UML
 • kontrola i weryfikacja jakości oprogramowania przez cały czas procesu wytwarzania
 • zarządzanie zmianami w oprogramowaniu

Fazy projektu RUP:

 • faza początkowa (inception) – wstępne określenie wymagań, ryzyka, kosztu, harmonogramu, a także architektury systemu
 • faza opracowania (elaboration) – ustalenie wymagań (większości przypadków użycia), architektury systemu oraz planu całego procesu wytwarzania systemu
 • faza konstrukcji (construction) – tworzenie systemu (kolejnych komponentów), w trakcie następuje oddanie pierwszej (i być może dalszych) wersji użytkownikowi
 • faza przekazania (transition) – system jest przekazywany użytkownikowi, wdrażany, szkoleni są pracownicy obsługi systemu, następuje walidacja i końcowe sprawdzenie jakości

RUP wyróżnia także „dyscypliny”, grupy zadań wykonywanych przez pracowników:

 • modelowanie biznesowe
 • wymagania
 • analiza i projektowanie
 • implementacja
 • testowanie
 • wdrożenie
 • zarządzanie konfiguracją i zmianami
 • zarządzanie projektem (zarządzanie ryzykiem, planowanie iteracji, monitorowanie postępów)
 • organizacja środowiska (m.in. narzędzi)

«Metodologie tworzenia oprogramowania     Programowanie ekstremalne – XP»