print
A A A

Zarządzanie jakością

Cechy dobrego oprogramowania (przypomnienie):

 • poprawność, zgodność z wymaganiami użytkowników
 • łatwość pielęgnacji (konserwacji), dokonywania zmian
 • niezawodność (availability, reliability), bezpieczeństwo (w obu znaczeniach – safety, security)
 • wydajność, efektywne wykorzystanie zasobów
 • łatwość stosowania, ergonomiczność

Aby uzyskać oprogramowanie wysokiej jakości przydatne (konieczne?) jest:

 • wprowadzenie w przedsiębiorstwie procedur pomagających uzyskać wysoką jakość
 • planowanie uzyskania wysokiej jakości w konkretnym projekcie
 • nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z wymaganiami wysokiej jakości

Wprowadzenie procedur gwarantujących jakość produktów jest związane z zarządzaniem procesem rozwoju oprogramowania w firmie. Firmy często wprowadzają własne standardy, np. pisania kodu (coding standards). Dla oceny jakości oprogramowania i jakości procesu jego wytwarzania wprowadza się rozmaite miary:

 • miary dynamiczne, związane z wykonaniem programów i odpowiadające jakości oprogramowania
 • miary statyczne dotyczące samego kodu, takie jak:
  • rozmiar kodu
  • ilość wywołań pojedynczej procedury i ilość wywołań w pojedynczej procedurze (fan-in, fan-out)
  • długość nazw
  • głębokość instrukcji warunkowych
  • głębokość hierarchii dziedziczenia
  • liczba metod w klasie
  • liczba przesłoniętych metod i operacji

«Zarządzanie personelem     Dokumentacja projektu»