print
A A A

Zarządzanie projektem informatycznym

Przy zarządzaniu projektem informatycznym, jak przy każdym innym, konieczne jest uwzględnienie podstawowych czynników takich jak:

 • czas
 • koszt
 • jakość

Planując realizację projektu ważne jest prawidłowe szacowanie ryzyka i opracowanie sposobów radzenia sobie w różnych wariantach rozwoju sytuacji.

Podstawowe czynności w ramach organizacji procesu wytwarzania oprogramowania obejmują:

 • planowanie projektu (specyfikację celu i efektu końcowego oraz efektów pośrednich, ustalenie składu zespołu realizującego, określanie harmonogramu, szacowanie kosztu, analizę ryzyka, określenie wymagań sprzętowych, itp.)
 • nadzorowanie realizacji projektu:
  • zarządzanie ludźmi (w tym dobór personelu)
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie ryzykiem
 • dokumentowanie realizacji i prezentacja osiągniętych rezultatów

«Testowanie, wdrożenie, konserwacja     Specyfika projektów informatycznych»