print
A A A

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka obejmuje wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla planowanej realizacji przedsięwzięcia, szacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, określanie sposobów radzenia sobie z nimi i ostateczne ustalanie oczekiwanych skutków dla realizacji całości. Przykłady zagrożeń są na tyle liczne, że trudno je wymienić i obejmują m.in.:

  • ryzyka dotyczące personelu
  • ryzyka zmian wymagań
  • ryzyka zmian technologicznych
  • ryzyka zmian organizacyjnych
  • ryzyka konkurencji
  • ryzyka związane z narzędziami

«Harmonogram projektu     Szacowanie kosztu»