print
A A A

Harmonogram projektu

Harmonogram realizacji projektu określa rozbicie całości pracy na poszczególne zadania wraz z ustaleniem czasu realizacji zadań (oraz ewentualnie kosztem realizacji, przydzielonymi zasobami i efektem końcowym każdego pojedynczego zadania). Pomocne przy układaniu harmonogramu są rozmaite sposoby ilustracji, jak np. tzw. diagramy Gantta. Istnieją odpowiednie narzędzia CASE umożliwiające tworzenie ilustracji harmonogramów na podstawie odpowiednich opisów.

«Specyfika projektów informatycznych     Analiza ryzyka»