print
A A A

Implementacja kodu

Implementacja polega na napisaniu kodu źródłowego w oparciu o efekty poprzednich faz tworzenia oprogramowania.

Implementacja kodu jest fazą wytwarzania oprogramowania, która zazwyczaj pochłania najwięcej czasu i innych zasobów.

Rozmaite metodologie wytwarzania oprogramowania różnią się między sobą wagą jaką przykładają do implementacji oraz sposobem realizacji kodowania.

Implementacja programu ma dwa istotne aspekty:

 • kodowanie przez pojedynczego programistę
 • zarządzanie wytwarzaniem kodu przez cały zespół programistyczny

Istnieje bardzo wiele, bardzo dobrych książek omawiających jak pisać bardzo dobre oprogramowanie, m.in.:

 • S. McConnell, Code Complete (2 wydanie 2004)‏
 • A. Hunt i D. Thomas, The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master
 • M. Fowler, Refactoring: Improving the Design of Existing Code
 • i inne

Zawierają one wiele cennych rad, które są zbyt szczegółowe żeby je pojedynczo omawiać. Na pewno każdy programista powinien z niektórymi z takich książek się zapoznać

W ramach wykładu omówionych zostanie kilka wybranych zagadnień związanych z implementacją:

 • ponowne użycie kodu
 • refaktoryzacja
 • programowanie aspektowe
 • szybkie programowanie aplikacji – RAD
 • wzorce projektowe

«Projektowanie systemu     Ponowne użycie kodu»