print
A A A

Metodologie tworzenia oprogramowania

Istnieje wiele całościowych metodologii tworzenia oprogramowania, z których dwie obecnie najważniejsze (i istniejące w wielu odmianach) to:

  • proces ujednolicony – Unified Process (z podstawową wersją Rational Unified Process – RUP)
  • metody zwinne, agile methods (z najpopularniejszym: programowaniem ekstremalnym – Extreme Programming XP)

Obydwie grupy metodologii zakładają iteracyjne tworzenie oprogramowania, różniąc się głównie stosunkiem do modelowania i planowania w trakcie.

«Zarządzanie projektem informatycznym     RUP»