Metodologie tworzenia oprogramowania

Istnieje wiele całościowych metodologii tworzenia oprogramowania, z których dwie obecnie najważniejsze (i istniejące w wielu odmianach) to:

Obydwie grupy metodologii zakładają iteracyjne tworzenie oprogramowania, różniąc się głównie stosunkiem do modelowania i planowania w trakcie.