print
A A A

Modelowanie systemu

Modelowanie można określić jako próbę uchwycenia w kategoriach informatycznych i wyrażenia za pomocą specjalnej notacji graficznej najważniejszych cech rozwijanego systemu oraz jego otoczenia

Powstały w efekcie model ma umożliwić łatwe zaprojektowanie i implementację kodu

Na każdym etapie tworzenia oprogramowania modelowanie ma dostarczać tylko tyle informacji ile jest w danym momencie potrzebne (pomijając nieistotne szczegóły – stąd modelowanie jest sztuką abstrakcji)

Dla niektórych projektów, zwłaszcza przy tworzeniu nowatorskiego oprogramowania w dotąd niezinformatyzowanych dziedzinach, modelowanie jest być może najważniejszym elementem rozwijania oprogramowania, od którego w największym stopniu zależy sukces całego przedsięwzięcia

W innych projektach zdarza się przechodzenie bezpośrednio z fazy wymagań do bardzo konkretnego projektu kodu (można powiedzieć, że faza modelowania jest tutaj niejawna, a model systemu odbija się w architekturze kodu)

«Określanie wymagań     Proces modelowania»