print
A A A

Określanie wymagań

Wymagania dotyczące systemu są opisem systemu pod względem wykonywanych przez niego funkcji oraz sposobu realizacji tych funkcji

Wymagania stanowią zewnętrzny obraz systemu, tak jak przedstawia się on użytkownikom

Wymagania, teoretycznie, nie powinny zawierać technicznych szczegółów dotyczących projektowania i implementacji kodu, jednak w praktyce stworzenie poprawnych wymagań często zmusza do lub jest ułatwiane przez uwzględnienie niektórych z takich szczegółów

Określanie wymagań może odbywać się na różnych etapach realizacji projektu:

  • w fazie przeprowadzania studium wykonalności projektu (feasibility study
  • po podjęciu decyzji o realizacji projektu, ale przed podpisaniem kontraktu o jego realizacji (lub ogłoszeniem przetargu)
  • po podpisaniu kontraktu

Na każdym z etapów inny będzie zakres wymagań, poziom szczegółowości opisu itp.

Zakres czynności wykonywanych w różnych fazach zależy od charakteru projektu i wielu innych czynników często związanych z marketingiem i zarządzaniem

Zagadnienia związane z marketingiem i zarządzaniem (np. pisanie ofert przetargowych i studiów wykonalności , zdobywanie kontraktów, pozyskiwanie klientów i utrzymywanie odpowiednich relacji z nimi) są w przemyśle informatycznym w wielu aspektach takie same jak w innych dziedzinach produkcji i usług

W naszym wykładzie koncentrować będziemy się na aspektach typowych dla wytwarzania oprogramowania, w szczególności aspektach technicznych

Tematom związanym z zarządzaniem projektem informatycznym poświęcony będzie odrębny wykład

«Wstęp     Fazy określania wymagań»