print
A A A

Projektowanie systemu

Faza projektowania systemu jest fazą, w której rozstrzygane są kwestie jak zbudowany ma być system, aby zrealizować wszystkie wymagania określone w fazach poprzedzających. Z punktu widzenia tworzenia modelu systemu faza projektowania oznacza wzbogacenie modelu o wiele szczegółów, zwłaszcza szczegółów technicznych

Elementy, na które zwraca się większą uwagę w fazie projektowania to:

 • wydajność, niezawodność, łatwość konserwacji systemu
 • ponowne wykorzystanie istniejących składników

W fazie projektowania można także podjąć szereg decyzji związanych z implementacją, takich jak:

 • uszczegółowienie modeli obiektowych, np.:
  • ustalenie charakteru dostępu do atrybutów i metod
  • ustalenie szczegółów hierarchii dziedziczenia
  • ustalenie sposobu realizacji zestawiania obiektów
 • wzbogacenie modeli o elementy konieczne dla implementacji, ale będące poza zainteresowaniem w fazie określenia wymagań, np.:
  • zarządzanie pamięcią
  • zarządzanie trwałym przechowywaniem danych
  • szczegóły interfejsu graficznego
 • optymalizacja systemu

Projektowanie systemu może być realizowane w metodologii strukturalnej – wtedy jego efektem będzie struktura danych programu oraz zestaw funkcji operujących na tej strukturze (funkcje np. w postaci szczegółowej specyfikacji – z warunkami początkowymi końcowymi itp. – oraz dołączonego pseudo-kodu).

Jeżeli projektowanie jest realizowane w metodologii obiektowej, jego efektem będzie szczegółowy projekt obiektowy, w postaci hierarchii klas, uwzględniającej dziedziczenie, oraz zestawów atrybutów i metod charakteryzujących obiekty poszczególnych klas (każda z klas powinna także zawierać elementy wymagane w programowaniu kontraktowym: warunki początkowe i końcowe metod oraz niezmienniki klasy).

«Modelowanie systemu     Diagramy klas UML»