print
A A A

Przykład wzorca - Fabryka Abstrakcyjna

Nazwa: Fabryka Abstrakcyjna
Cel, motywacja: dostarczenie interfejsu do tworzenia obiektów (lub powiązanych rodzin obiektów) bez konieczności określania ich klasy konkretnej
Struktura: Fabryka Abstrakcyjna, Fabryki Konkretne, Produkt Abstrakcyjny, Produkty Konkretne

Konsekwencją stosowania wzorca Fabryki Abstrakcyjnej jest umożliwienie stosowania przez klientów tylko interfejsów abstrakcyjnych: Fabryki i Produktu (poza koniecznością stworzenia jednego egzemplarza Fabryki Konkretnej). We wzorcu tym trudność sprawia rozszerzanie gamy produktów tworzonych przez Fabryki.

«Przykład wzorca - Most     Przykład wzorca - Strategia»