Przykład wzorca - Most

Nazwa: Most
Cel, motywacja: kiedy chcemy oddzielić abstrakcję od jej możliwych implementacji, tak aby mogły się zmieniać niezależnie
Struktura: Abstrakcja, RozwiniętaAbstrakcja, Implementacja, ImplementacjeKonkretne

Konsekwencją stosowania wzorca Mostu jest umożliwienie odrębnej ewolucji Abstrakcji (np. poprzez dziedziczenie) i jej implementacji – możemy np. łatwo dodać nową implementację do całej hierarchii klas dziedziczących po Abstrakcji.