print
A A A

Przykład wzorca - Strategia

Nazwa: Strategia
Cel, motywacja: hermetyzowanie algorytmów w klasy, tak aby można było je łatwo wymieniać
Struktura: Strategia, StrategiaKonkretna, Kontekst

Konsekwencją stosowania wzorca strategii jest umożliwienie zmiany sposobu realizacji algorytmu przez obiekty klasy (nawet w czasie wykonania). Pozwala także na wyodrębnienie z kodu klasy złożonych algorytmów o rozbudowanej strukturze danych. Stosując wzorzec Strategia, należy zapewnić zgodność interfejsu konkretnych strategii (implementacji algorytmu) z interfejsem Strategia.

«Przykład wzorca - Fabryka Abstrakcyjna     Zasady projektowania»