print
A A A

Specyfika projektów informatycznych

Zarządzanie projektem informatycznym ma wiele cech wspólnych z zarządzaniem dowolnymi innymi przedsięwzięciami produkcyjnymi oraz własną specyfikę wynikającą ze swoistości produktu jakim jest oprogramowanie:

  • systemy w ramach których stosuje się oprogramowanie są często nowatorskie lub jednorazowe, co utrudnia identyfikację wymagań (często oprogramowanie istotnie zmienia system, w którym znajduje zastosowanie)
  • przy tworzeniu oprogramowania łatwo popełnia się błędy
  • oprogramowanie jako produkt nie daje się jednorazowo oglądnąć, przez co trudno śledzi się tok jego rozwoju i wykrywa pojawiające się błędy
  • brak jest sprawdzonych standardów wytwarzania oprogramowania (inżynieria oprogramowania jest wciąż młoda...)

«Zarządzanie projektem informatycznym     Harmonogram projektu»