print
A A A

Walidacja wymagań

Określony w wymaganiach pożądany sposób działania systemu doskonale pasuje do ustalenia sposobu testowania systemu.
Szczególnie jako plany testów przydają się scenariusze tworzące przypadki użycia.
Podobnie w drugą stronę – kompletny i precyzyjny zestaw testów systemu stanowi ważny dokument określający wymagania stawiane systemowi.
W praktyce w ostatecznym dokumencie opisującym wymagania umieszcza się często informacje o testach, które musi przejść system.

Walidacja (atestowanie, validation) wymagań oznacza sprawdzanie czy uzyskane ostatecznie wymagania odpowiadają pierwotnym życzeniom i oczekiwaniom klienta.

Sposobami walidacji są:

  • przegląd wymagań (pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami klienta a także zupełności, niesprzeczności, sprawdzalności realizacji itp.)
  • tworzenie prototypów na podstawie wymagań
  • tworzenie planów testów na podstawie wymagań

W sytuacjach kiedy określanie wymagań jest trudne ich walidacja stanowi ważny element procesu rozwijania oprogramowania

«Ostateczny opis wymagań     Programowanie zwinne»