print
A A A

Wstęp

We wstępie omówimy czym zajmuje się przedmiot Inżynierii Oprogramowania oraz pojęcia wstępne:

Przedmiot inżynierii oprogramowania

Oprogramowanie (software)

Pojęcie podstawowe (do oprogramowania włącza się niekiedy, oprócz np. plików binarnych i z kodem źródłowym, także dokumentację, pliki konfiguracyjne, przykładowe dane itp.)

Inżynieria oprogramowania (IO, software engineering)

Dziedzina inżynierii związana z wytwarzaniem oprogramowania we wszystkich fazach jego cyklu życia. Jako dziedzina inżynierii IO rozważa w kontekście praktycznym rozmaite aspekty wytwarzania oprogramowania (techniczny, organizacyjny, finansowy itp.)

Cel inżynierii oprogramowania

 • Dostarczenie zasad organizacji procesu wytwarzania oprogramowania (software development) w oparciu o istniejące teorie, modele, metody i narzędzia (podejście może być tutaj mniej lub bardziej formalne)
 • W końcowym efekcie proces wytwarzania oprogramowania ma w sposób efektywny doprowadzić do powstania produktu wysokiej jakości
 • Inżynieria oprogramowania jest częścią szerszej dyscypliny – inżynierii systemów (system engineering), w jej aspekcie dotyczącym oprogramowania

Cechy dobrego oprogramowania (Sommerville):

 • poprawność, zgodność z wymaganiami użytkowników
 • łatwość pielęgnacji (konserwacji), dokonywania zmian
 • niezawodność (availability, reliability), bezpieczeństwo (w obu znaczeniach – safety, security)
 • wydajność, efektywne wykorzystanie zasobów
 • łatwość stosowania, ergonomiczność

Problemy inżynierii oprogramowania:

 • złożoność programów
 • złożoność systemów, w ramach których funkcjonują programy (ludzie, sprzęt, instytucje, procesy produkcyjne, itp.)
 • zmienność systemów
 • złożoność procesów składających się na wytwarzanie oprogramowania (w przeciwieństwie do prostoty samego pisania kodu)
 • łatwość i praktyczna nieuniknioność popełniania błędów przy wytwarzaniu oprogramowania

Specyfika oprogramowania jako produktu (w odróżnieniu od produktów w innych gałęziach inżynierii):

 • systemy w ramach których stosuje się oprogramowanie są często nowatorskie lub jednorazowe, co utrudnia identyfikację wymagań (często oprogramowanie istotnie zmienia system, w którym znajduje zastosowanie)
 • przy tworzeniu oprogramowania łatwo popełnia się błędy
 • oprogramowanie jako produkt nie daje się jednorazowo oglądnąć, przez co trudno śledzi się tok jego rozwoju i wykrywa pojawiające się błędy
 • brak jest sprawdzonych standardów wytwarzania oprogramowania (inżynieria oprogramowania jest wciąż młoda...)

Odpowiedzialność zawodowa inżynierów oprogramowania:

 • odpowiedzialność prawna
 • aspekty ekonomiczne
 • prawa autorskie
 • kanony postępowania (“codes of ethics”)

Cykl życia oprogramowania»