print
A A A

Wymagania użytkownika

Wymagania użytkownika często ujmowane są jako bardzo ogólne wskazania (np. „system powinien być odporny na ataki z zewnątrz” czy „sposób księgowania powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi”)

Przekształcenie takich ogólnych wymagań w specyfikacje dotyczące oprogramowania jest działalnością wymagającą często dużego doświadczenia, inwencji i znajomości dziedziny zastosowań oraz systemów informatycznych

Istotne jest używanie przy określaniu wymagań konkretnych, precyzyjnych, jednoznacznych i dających się następnie zweryfikować stwierdzeń

Pomocne w konkretyzacji wymagań jest stworzenie modelu systemu w ramach rozważanej dziedziny zastosowania

Aby przekształcić zbyt ogólne wymagania niefunkcjonalne stosuje się wiele miar dla różnych kategorii wymagań, np.:

  • dla szybkości działania: liczba transakcji na sekundę, czas reakcji na zdarzenie, czas odświeżenia strony
  • dla łatwości użycia: czas konieczny na przeszkolenie obsługi, liczba stron (okien) pomocy
  • dla niezawodności: średni czas do awarii, prawdopodobieństwo niedostępności
  • dla odporności: procent zdarzeń powodujących awarię, prawdopodobieństwo zniszczenia danych w trakcie awarii
  • dla przenośności: procent instrukcji zależnych od np. systemu operacyjnego lub bazy danych, liczba uwzględnionych systemów operacyjnych (baz danych)

«Przypadki użycia cz.2     Zapis wymagań»