Wzorce projektowe

Wzorce projektowe są przykładami konstrukcji architektonicznych służących do rozwiązania konkretnych problemów często pojawiających się w praktyce programistycznej.

Wzorce nie są konstrukcjami teoretycznymi, ale odzwierciedleniem dobrych praktyk projektowania kodu. Z założenia przedstawiają szkic (schemat) rozwiązania, który należy uszczegółowić i dostosować do konkretnego kontekstu. Wzorce są realizacją koncepcji ponownego użycia, ale w odniesieniu do idei, struktury, architektury, a nie konkretnego kodu.

Standard prezentacji wzorców ustalony został w pierwszej poświęconej wzorcom książce (Gamma et al. 95) i obejmuje następujące, kolejno prezentowane elementy:

W przykładowych wzorcach stosować będziemy uproszczony opis zawierający następujące elementy:

Wzorce dzielą się na trzy grupy:

Podane przykłady obejmują wzorce z wszystkich grup: