print
A A A

Zarządzanie personelem

W ramach zarządzania personelem konieczne jest umiejętne realizowanie następujących zadań:

 • dobór zespołu realizującego projekt (personelu)
 • podział na grupy i ustalenie struktury zależności
 • motywowanie ludzi
 • utrzymanie spójności zespołu
 • zapewnienie komunikacji w zespole

Sukces w zarządzaniu zależy od przestrzegania szeregu zasad związanych z psychologią społeczną, a także, a może szczególnie, od swoistych predyspozycji osób zarządzających.

Charakterystyki osób, które należy uwzględnić w zarządzaniu personelem projektu informatycznego obejmują:

 • wykształcenie
 • doświadczenie w dziedzinie zastosowania
 • doświadczenie i umiejętności techniczne (platformy, języki programowania)
 • cechy osobowości, np.:
  • kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
  • zdolności komunikacyjne
  • motywacje i inne elementy postawy
  • rzetelność, uczciwość
  • umiejętność dostosowania się
  • itp.

«Szacowanie kosztu     Zarządzanie jakością»