A A A

Poniżej zamieszczam pytania, które warto rozwiązać po przeczytaniu wszystkich wykładów celem sprawdzenia zdobytej wiedzy. Zalecane jest zapisanie odpowiedzi na kartce, a następnie sprawdzenie poprawności porównując z treścią wykładów. Dla ułatwienie zamieszczam przy pytaniach linki do stron gdzie można znaleźć odpowiedź na nie.

1. Podaj podstawowe czynności związane z wytwarzaniem oprogramowania.

podpowiedź

2. Podaj rodzaje wymagań niefunkcjonalnych, jakie miary można wiązać z poszczególnymi kategoriami wymagań?

podpowiedź

3. Podaj wady i zalety tworzenia oprogramowania z ponownym wykorzystaniem kodu.

podpowiedź

4. Jaka jest różnica pomiędzy walidacją a weryfikacją? Scharakteryzuj obie.

podpowiedź

5. Jaka jest specyfika oprogramowania jako produktu?

podpowiedź

6. Scharakteryzuj podstawowe zasady Programowania Ekstremalnego (Extreme Programming, XP). Jakie są jego wady i zalety?

podpowiedź

7. Scharakteryzuj kaskadowy model życia oprogramowania pokazując układ podstawowych czynności związanych z wytwarzaniem oprogramowania dla tego modelu.

podpowiedź

8. Przedstaw techniki stosowane przy odkrywaniu wymagań.

podpowiedź

9. Podaj przykład diagramu czynności UML dla wybranego przez siebie systemu i omów elementy występujące na diagramie.

podpowiedź

10. Omów krótko na podstawie przykładów trzy podstawowe cechy oprogramowania obiektowego.

podpowiedź

11. Podaj przykład symbolu klasy z diagramów UML z pełną specyfikacją atrybutów klasy.

podpowiedź

12. Wymień i krótko scharakteryzuj sposoby ponownego wykorzystania kodu.

podpowiedź

13. Scharakteryzuj czynności wchodzące w skład konserwacji oprogramowania oraz odpowiedz na pytanie: jakie są podstawowe przyczyny wymuszające modyfikację oprogramowania?

podpowiedź

14. Omów podstawowe cechy “Ujednoliconego Procesu” wytwarzania oprogramowania w jego najważniejszej wersji RUP (Rational Unified Process).

podpowiedź

15. Scharakteryzuj czym są wzorce projektowe.

podpowiedź

16. Podaj przykład diagramu sekwencji UML dla funkcjonowania wybranego przez siebie fragmentu systemu oraz omów elementy występujące na diagramie.

podpowiedź

17. Podaj i zdefiniuj miary niezawodności systemów informatycznych.

podpowiedź

18. Scharakteryzuj czym jest komponent oraz jakie są podstawowe cechy.

podpowiedź