A A A
identyfikacja faz i porządkowanie procesu tworzenia projektu
rygorystyczne określanie następstwa faz
jawne uwzględnianie alternatyw i ryzyka
adaptacja zmian i korelacja błędów
Komputerowe Wspomaganie Inżynierów Oprogramowania
Inżynieria Oprogramowania Wspomagana komputerowo
Inżynieria Oprogramowania Wspierana przez Komputery
Inżynierowie Oprogramowania Wsparci Komputerem
po podjęciu decyzji o realizacji i podpisaniu kontraktu
po podjęciu decyzji o realizacji ale przed podpisaniem kontraktu
feasibility study
w fazie przeprowadzania studium wykonalności projektu
niezawodność, wydajność, poprawność
bezpieczeństwo, ergonomia, częste dokonywanie aktualizacji
częste dokonywanie aktualizacji, niezawodność, poprawność
bezpieczeństwo, obszerna dokumentacja, wydajność
bezpośredni
związany z dziedziną
pośredni
związany z modelem
słownik pojęć
bibliografia
modele systemu
index
walidacja określa czy uzyskane ostatecznie wymagania odpowiadają wtórnym oczekiwaniom użytkownika
walidacja określa czy uzyskane ostatecznie wymagania odpowiadają pierwotnym oczekiwaniom użytkownika
walidacja określa czy wymagania pierwotne odpowiadają ostatecznym oczekiwaniom użytkownika
walidacja mówi o oczekiwaniach użytkownika w związku ze stawianymi wymaganiami
1
2
3
4
podsystem, system, grupa
klasa, pakiet, obiekt
pakiet, komponent, podsystem
komponent, grupa, pakiet
dziedziczenie
enkapsulacja
izomorfizm
polimorfizm
warunki początkowe i końcowe
warunki początkowe, końcowe oraz wskaźniki
warunki początkowe, końcowe i zamienniki
warunki początkowe, końcowe i niezmienniki
asocjacja, wywołania asynchronicznego, zależność
generalizacja, asocjacja, agregacja
zależność, agregacja, generalizacja
agregacja, generalizacja, asocjacja
obrazuje dynamiki systemu
porządkuje struktur niezależnych
obrazuje współpracy między obiektami
pokazuje kolejności przesyłania komunikatów
copy & paste
porządkuje toolboxy
wzorce projektowe
frameworki
zmniejszenie kosztów, zwiększenie niezawodności, łatwiejsze testowanie
zwiększenie niezawodności, redukcja czasu, wprowadzenie standardów
redukcja kosztów, wprowadzenie standardów, łatwiejsze testowanie
zwiększenie niezawodności, redukcja czasu, łatwiejsze testowanie
przeznaczenie, przykłady, nazwę
nazwę, strukturę, detekcję
przykłady, strukturę, generalizację
współpracę, przeznaczenie, detekcję
generalizacji, detekcji
współpracy, przeznaczenia
nazwy, struktury
przykładów, współpracy
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
średni czas pomiędzy awariami, MTBF
dostępność
testowanie
redundacji
dywersyfikacji
obu łącznie
reperacji usterek