Większy kontrast english polski
A A ATen piękniejszą odpowiedź dostanie, kto piękniejsze zada pytanie.
/E.E. Cummings/znak zapytaniaStrona ta jest pracą zgłoszoną w ramach konkursu na Notatki w Internecie. Kurs Systemy analizy i klasyfikacji sygnałów dla kierunku Informatyka Stosowana na wydziale EAIiE prowadzi dr inż Andrzej Izworski, który jest też opiekunem merytorycznym tej pracy. Chciałabym podziękować mu za możliwość skorzystania z prac magisterskich Krzysztofa Górlickiego i Małgorzaty Siuty, które wykorzystałam w przygotowaniu przykładów 'z życia wziętych'.

Początkowo chciałam, żeby ta strona była kompendium wiedzy, jednak dość szybko okazało się, że streszczenie kilku dość grubych książek przekracza moje możliwości czasowe. Nie widziałam też sensu w takim podejściu. Dlatego to, co widzisz w tym momencie znacznie odbiega od pierwotnego zamysłu.

Za cel postawiłam sobie przedstawienie zagadnień omawianych na wykładach w szerszym konteście, z premedytacją bardzo pobieżnie wprowadzam podstawowe pojęcia i prawa po to tylko, żeby podać przykład interesujących zastosowań. Chciałabym, żeby ta strona stała się dla Ciebie inspiracją we własnych poszukiwaniach. W źródłach podaję najbardziej wartościowe miejsca w sieci i książki, na które udało mi się natknąć przez ostatnie kilka miesięcy. Mimo tego, że początkowo przetwarzanie sygnałów może wydawać się skomplikowane podstawowe idee są naprawdę proste, a wkuwanie wzorów na pamięć uważam za bezcelowe.

Zgodnie z zasadą 'obrazu wartego tysiąca słów', gdzie tylko wydało mi się to możliwe rozbudowane opisy zastąpiłam obrazkami i schematami. W kilku miejscach odbiegłam od tematyki wykładów (dość rozbudowana dygresja o szeregu Fouriera), zupełnie pominęłam korelację i związane z nią zagadnienia, a także szczegółowe implementacje FFT oraz sposób obliczania DFT. Koncentrowałam się na znalezieniu najlepszych sposobów dla wyrobienia intuicji i zrozumienia kosztem szczegółowości. Mam nadzieję, że uznasz to za dobry i przyjemny start, rozgrzewkę przed prawdziwą nauką.

Każdy z działów kończy się testem. W przypadku działu Sygnały wyjątkowo wszystkie pytania dotyczą zagadnienia praktycznego.

W ostatniej części zostawiam Cię z pytaniami, na które tym razem nie udzielam odpowiedzi. Mam nadzieję, że rozbudzą w Tobie ciekawość tak jak było to w moim przypadku i za inspirującymi pytaniami podąży chęć znalezienia rozwiązań na włąsną rękę.

Powodzenia i dobrej zabawy!