Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczenie azymutu na podstawie współrzędnych dwóch punktów

Azymut jest to kąt mierzony od kierunku północy (osi X) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do kierunku linii. Zawsze ma dodatni znak oraz przyjmuje wartości z przedziału 0g – 400g.


Rys. 1. Azymuty i czwartaki w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnychDo obliczenia azymutu posługujemy się kierunkowym kątem pomocniczym zwanym czwartakiem, który może być zarówno dodatni, jak i ujemny (od -100g do 100g). Mierzymy go na prawo lub lewo od osi X, w zależności od ćwiartki układu współrzędnych. Na podstawie znaków przyrostów:


Δx = XB – XA, Δy = YB – YA

między dwoma danymi punktami A i B o znanych współrzędnych określamy ćwiartkę układu współrzędnych geodezyjnych, w jakiej znajduje się czwartak.


Rys. 2. Znaki przyrostów w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnychNa podstawie ćwiartki, gdzie znajduje się bok, dla którego obliczamy azymut, wybieramy odpowiedni wzór (indeks przy φ oznacza numer ćwiartki układu, w której znajduje się kąt):


AAB = φI
AAB = φII + 200g,0000
AAB = φIII + 200g,0000
AAB = φIV + 400g,0000

Następnie wyliczamy wartość czwartaka ze wzoru:


φ = arctg Δy Δx

i wstawiamy do jednego z podanych powyżej wzorów na azymut w danej ćwiartce układu.Tabela 1. Określenie azymutu za pomocą znaków przyrostów

Znak przyrostu Δy Znak przyrostu Δx Ćwiartka układu Azymut
+ + I φ
+ II 200g
III 200g
+ IV 400gAzymut kierunku odwrotnego określamy na podstawie wzoru:


ABA = AAB ± 200g,0000

Znak „+” stosujemy, gdy 0g ≤ AAB < 200g, a „–”, gdy 200g ≤ AAB < 400g, ponieważ, jak już wcześniej się dowiedzieliśmy, azymut przyjmuje wartości tylko z przedziału 0g – 400g.Kontrolę obliczenia azymutu AAB wykonujemy poprzez wyznaczenie pseudoczwartaka ψ oraz pseudoazymutu AAB’ stosując wzory:


ψ = φ + 50g,0000

tgψ = Δx + Δy Δx - Δy

AAB' = AAB + 50g,0000Odsłon
monitoring pozycji