Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczanie współrzędnych punktów metodą biegunową

Metoda biegunowa stanowi jedną z podstawowych i powszechnie stosowanych metod pomiaru szczegółów sytuacyjnych. W nawiązaniu do dwóch punktów osnowy A i B oraz pomierzonych kierunków do tych punktów i do punktu P możemy wyznaczać współrzędne punktu P.Rys. 1. Rozmieszczenie punktów w układzie współrzędnych

Szukane:
P (XP, YP)


Dane:
A (XA, YA)
B (XB, YB)
S (XS, YS)

Pomierzone:
kierunki: kA,kB, kP,
długości: dSP


Chcąc nawiązać się do dwóch punktów osnowy A i B należy obliczyć kąt orientacji kreski 0˚ podziału limbusa w następujący sposób:


γ' = ASA − kA
γ" = ASB − kB

gdzie ASA, ASB - azymuty* boków SA i SB.
*Jeśli nie pamiętasz sposobu obliczania azymutu ze współrzędnych dwóch punktów kliknij


Sprawdzamy, czy odchyłka między kątami γ' i γ" mieści w granicy odchyłki dopuszczalnej fγ = 2m0_ 2:
Ιγ' – γ"Ι ≤ fγ

Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, wówczas:


γ = γ' + γ" 2Obliczamy azymut boku SP ze wzoru:


ASP = kP + γ


oraz przyrosty na podstawie długości pomierzonej oraz azymutu boku SP:


ΔxSP = dSPcosASP
ΔySP = dSPsinASPOstateczne współrzędne szukanego punktu P:


XP = XS + ΔxSP
YP = YS + ΔySPKontrola obliczeń:
Porównanie długości pomierzonej dSP z wyliczoną
DSP = √__________________ (XP − XS)2 + (YP − YS)2


Odsłon
monitoring pozycji