Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Długość odcinka ze współrzędnych


Rys. 1. Długość boku AB w układzie współrzędnych XY

Długość odcinka między punktami A i B w łatwy sposób możemy obliczyć znając współrzędne dwóch punktów. W pierwszej kolejności wyznaczamy przyrosty:


Δx = XB – XA, Δy = YB – YA

Następnie korzystając ze wzoru:


DAB = √_________ Δx2 + Δy2

uzyskujemy odległość między punktami A i B.


Kontrolę obliczenia długości można wykonać z jednego ze wzorów:


DAB = ΙΔxΙ cosφ


DAB = ΙΔyΙ sinφ

gdzie φ = arctg Δy Δx (kąt między bokiem AB a kierunkiem północy).Odsłon
monitoring pozycji