Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczanie kąta poziomego ze współrzędnych


Rys. 1. Kąt poziomy α w układzie współrzędnych


Kąt α jest to kąt zawarty między odcinkami łączącymi punkty 2-0-1 o znanych współrzędnych. W geodezji możemy wyznaczyć wartość kąta poziomego α na podstawie wcześniej obliczonych azymutów* boków będących ramionami szukanego kąta:


α = A01 – A02

Niezbędne jest wykonanie szkicu (Rys.1.) z zaznaczeniem kąta α oraz kąta β, które razem stanowią kąt pełny.

*Jeśli nie pamiętasz sposobu obliczania azymutu ze współrzędnych dwóch punktów kliknij


Odsłon
monitoring pozycji