Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Metoda analityczna obliczania pola powierzchni ze współrzędnych biegunowych

Obliczanie pola powierzchni ze współrzędnych biegunowych uzależnione jest od liczby stanowisk, z których dokonano pomiarów.

⇒ W przypadku jednego stanowiska do wyznaczenia pola powierzchni należy w terenie ze stanowiska nawiązać się do minimum dwóch punktów o znanych współrzędnych, pomierzyć długości oraz kierunki do punktów załamań konturu. Następnie trzeba wykonać redukcję pomierzonych kierunków*.

*Jeśli nie pamiętasz sposobu redukcji pomierzonych kierunków kliknij


Rys. 1. Rozmieszczenie punktów 1-2-3 załamania konturu w układzie współrzędnych

Szukane:
Pole P


Pomierzone
długości: d1, d2, d3

Zredukowane
kierunki: k1, k2, k3

Pole P wieloboku 1-2-3 obliczmy wzorem:


2P = ∑1n didi+1sin(ki+1 – ki)

gdzie:
n – ilość punktów załamania konturu,
i – numer punktu.


Kontrolą jest sprawdzenie, czy:
1n (ki+1 – ki) = 0


Miary polowe podajemy w hektarach pamiętając, że 1ha = 100a = 10 000m2.Poniżej przedstawiona została tabela, która ułatwia wykonanie obliczeń pola powierzchni.

Numer punktu ki di didi+1 ki+1 – ki
1 k1 d1 d1d2 k2 – k1
2 k2 d2 d2d3 k3 – k2
3 k3 d3 d3d1 k1 – k3
1 k1 d1 _ 1n (ki+1 – ki)


⇒ Jeżeli długości oraz kierunki do punktów załamań konturu zostały pomierzone z kilku stanowisk (Rys. 2.) to, aby obliczyć pole powierzchni wieloboku musimy znać współrzędne stanowisk. Dzięki temu wyliczmy współrzędne punktów załamania konturu:
Xi = XS + dicosASi
Yi = YS + disinASi

Dalszy ciąg obliczeń wykonujemy wzorami Gaussa*.

*Jeśli nie pamiętasz sposobu obliczania pola powierzchni korzystając z wzorów Gauss'a kliknij


Rys. 2. Rozmieszczenie punktów 1-2-3-4-5-6 załamania konturu w układzie współrzędnych


Uwaga: Aby możliwe było obliczenie pola powierzchni ze współrzędnych biegunowych pomierzonych z kilku stanowisk, stanowiska te muszą znajdować się w jednym układzie współrzędnych.
Odsłon
monitoring pozycji