Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczanie współrzędnych punktów na prostej

Punkty na prostej są to punkty osnowy pomiarowej, wytyczone na prostej między punktami A i B o znanych współrzędnych.Rys. 1. Punkt posiłkowy n na prostej AB

Szukane:
n (Xn, Yn)


Dane:
A (XA, YA)
B (XB, YB)

Pomierzone:
dAn
dAB


Zadanie obliczenia współrzędnych punktów posiłkowych na prostej należy zacząć od wyznaczenia odległości ze współrzędnych między punktami A i B, ze wzoru: DAB = √________ Δx2 + Δy2, gdzie Δx = XB – XA, Δy = YB – YA. Następnie pomiędzy długością pomierzoną dAB, a wyliczoną ze współrzędnych DAB obliczamy odchyłkę f, która musi spełniać kryterium podane w Instrukcji G-4 takie, że f ≤ fl, przy czym f = ΙdAB – DABΙ. Jeżeli nasza odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej, możemy przystąpić do dalszych rachunków.

Obliczamy przyrosty:


ΔxAn = dAnΔx dAB


ΔyAn = dAn Δy dAB


Współrzędne punktu posiłkowego leżącego na prostej wynoszą zatem:


Xn = XA + ΔxAn
Yn = YA + ΔyAn


Kontrola obliczeń:
1) ponowne obliczenie współrzędnych punktu n na prostej, wykorzystując tym razem dane współrzędne punktu B;
2) sprawdzenie, czy suma różnic odciętych Δd jest równa długości pomierzonej dAB:


∑Δdi = dAB

gdzie Δdi = di – di-1.


Odsłon
monitoring pozycji