Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczenie współrzędnych punktów przecięcia z ramkami sekcyjnymi mapy


Rys. 1. Przecięcie punktów 1 i 2 z ramkami sekcyjnymi mapy

Szukane:
1 (X1, Y1)
1 (X1, Y1)


Dane:
A (XA, YA)
B (XB, YB)
XR, YR

Punkty przecięcia osnowy z ramkami sekcyjnymi mapy powstają, gdy bok osnowy znajduje się na różnych sekcjach mapy. Współrzędne takich punktów określamy następująco:

a) jeśli bok osnowy przecina ramkę o znanej współrzędnej XR (punkt 1), wówczas X1=XR, a współrzędną Y1 wyznaczamy za pomocą wzoru:


Y1 = YA + (XR – XA) YB – YA XB – XA

b) jeśli bok osnowy przecina ramkę o znanej współrzędnej YR (punkt 2), wówczas Y2=YR, a współrzędną X2 wyznaczamy za pomocą wzoru:


X2 = XA + (YR – YA) XB – XA YB – YAKontrola obliczeń:

Dla punktu 1:


YA – Y1 XA – X1 = Y1 – YB X1 – XB

Dla punktu 2:


YA – Y2 XA – X2 = Y2 – YB X2 – XB
Odsłon
monitoring pozycji