Wróć na stronę główną Wyszukiwarka
Polski English Polski English

Geodezja I– rachunek współrzędnych

Strona bierze udział w konkursie "Notatki w Internecie" organizowanym przez JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
G ł o s u j !

Obliczenie współrzędnych punktu za pomocą wcięcia kątowego w przód


Rys. 1. Wcięcie kątowe w przód w układzie współrzędnych

Szukane:
P (XP, YP)


Dane:
A (XA, YA)
B (XB, YB)

Pomierzone:
α, β

Obliczenie współrzędnych punktu metodą wcięcia kątowego w przód polega na utworzeniu konstrukcji trójkąta o dwóch znanych punktach A, B i punkcie wyznaczanym P oraz pomierzonych kątach α i β.
W pierwszej kolejności na podstawie szkicu pomiarowego wykonujemy szkic umieszczając punkty w układzie współrzędnych (Rys.1.).
Obliczamy przyrosty ΔxAB = XB – XA, ΔyAB = YB – YA, które są niezbędne do wyznaczenia azymutu* AAB oraz długości* boku AB:
DAB = √____________ ΔxAB2 + ΔyAB2

*Jeśli nie pamiętasz
- sposobu obliczania długości ze współrzędnych kliknij
- sposobu obliczania azymutu ze współrzędnych dwóch punktów kliknijKorzystając z twierdzenia sinusów obliczamy długość dAP:


dAP sinβ = DAB sin(α + β)⇒ dAP = DAB•sinβ sin(α + β)


Wyliczamy azymut boku AP:


AAP = AAB + α

oraz przyrosty na podstawie długości oraz azymutu boku AP:


ΔxAP = dAPcosAAP
ΔyAP = dAPsinAAPOstateczne współrzędne szukanego punktu P:


XP = XA + ΔxAP
YP = YA + ΔyAPKontrolą obliczeń jest ponowne wyliczenie współrzędnych punktu P na podstawie punktu B i porównanie ich ze współrzędnymi punktu P obliczonymi na podstawie punktu A.

Korzystając z twierdzenia sinusów obliczamy długość dBP:

dBP sinα = DAB sin(α + β)⇒ dBP = DAB•sinα sin(α + β)


Wyliczamy azymut boku BP:
ABP = AAB − β

oraz przyrosty na podstawie długości oraz azymutu boku BP:
ΔxBP = dBPcosABP
ΔyBP = dBPsinABP


Ostateczne współrzędne szukanego punktu P:
XP = XB + ΔxAB
YP = YB + ΔyAB


Dodatkową kontrolą jest wyznaczenie ze współrzędnych kąta* γ znajdującego się między punktami APB i porównanie go z wartością obliczoną ze wzoru: γ = 200g,0000 − (α + β).

*Jeśli nie pamiętasz sposobu obliczania kąta ze współrzędnych kliknijOdsłon
monitoring pozycji